เสือเดคอร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป Color Render (ฉาบสี) สีขาว 1MM WORM SURFACE

0.00฿

เสือเดคอร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป Color Render (ฉาบสี) สีขาว 1MM WORM SURFACE ปูนซีเมนต์สำเร็จรูปตกแต่งผนังโดยเฉพาะ เนื้อปูนมีสีในตัว สามารถเลือกปริมาณและขนาดของวัสดุผสม เพื่อให้พื้นผิวที่ออกมามีลักษณะเฉพาะตัว หรือทำลวดลายตามการออกแบบและฝีมือของช่าง