ดำเนินกิจการในด้านจัดจำหน่ายสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่โครงสร้างฐานรากจนถึงวัสดุก่อสร้างทั่วไป

นโยบายการจัดส่ง

นโยบายการจัดส่ง

บริการจัดส่ง ทางบริษัท ทรัพย์สยาม แมททีเรียล จำกัด มีรถขนส่งไว้สำหรับบริการลูกค้า

กรณีจัดส่งสินค้าฟรี

บริการจัดส่งสินค้าฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (กรณีซื้อตามเงื่อนไขของบริษัท)ทางเราจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่าสินค้าดังกล่าวทางเรามีบริการส่งฟรีให้หรือไม่ และในพื้นที่ไหน หลังจากนั้นท่านชำระเงินเข้ามา เมื่อทางเราได้รับการยืนยันการชำระเงินจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว เราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้กับท่านทันที

กรณีจัดส่งโดยคิดค่าบริการ

เมื่อท่านส่งใบสั่งซื้อมาที่เรา และมีเงื่อนไขที่ระบุว่าให้บริษัทฯ จัดส่งให้ เราจะมีการยืนยันค่าขนส่ง และ/หรือ ค่าบริการอื่น กลับไปอีกครั้ง พร้อมทั้งส่งใบยืนยันราคาสุทธิที่ได้รวมค่าขนส่งไว้แล้ว จากนั้นท่านเพียงชำระเงินเข้ามา เมื่อทางเราได้รับการยืนยันการชำระเงินจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว เราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้กับท่านทันที

กรณีการจัดส่งผ่านบริษัทขนส่ง

เราจะดำเนินการดูแลสินค้าจากผู้ผลิตไปยังบริษัทขนส่งเท่านั้น ในส่วนของการดูแลสินค้าที่ถูกจัดส่งสินค้าจากบริษัทขนส่งไปยังท่านจะถูกดูแลโดยบริษัทขนส่งที่ท่านตกลงใช้บริการเอง (กรณีท่านมีรถขนส่งที่ใช้ประจำ) ส่วนกรณีที่ท่านไม่เคยมีรถขนส่งที่ใช้ประจำ หรือต้องการให้ทางเราจัดหาให้ การดูแลสินค้าที่ถูกจัดส่งสินค้าจากบริษัทขนส่งไปยังท่านจะเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทที่รับจ้างดำเนินการขนส่งสินค้าให้ท่าน

กรณีรับสินค้าเอง

การรับสินค้าเองสามารถทำได้โดยง่าย เพียงท่านเลือกเงื่อนไขการจัดส่งเป็น รับสินค้าเอง เราจะมีเจ้าหน้าที่ยืนยันวันเข้ารับสินค้าของท่าน หลังจากนั้นท่านเพียงชำระเงินเข้ามา เมื่อทางเราได้รับการยืนยันการชำระเงินจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว เราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้กับท่านทันที

SAPSIAMMATERIAL.COM
Logo
Shopping cart