ปูนกาวปูกระเบื้องขนาดใหญ่

0.00฿

กาวซีเมนต์อินทรี ไทล์ฟิกซ์ พลัสเฟล็กซ์ 45 สำหรับปูกระเบื้องขนาดใหญ่ กระเบื้องเซรามิค กระเบื้องพอร์ซเลน หินอ่อน หินแกรนิต ใช้สำหรับปูกระเบื้องพื้น กระเบื้องผนัง

0.00฿

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

ปูนกาวปูกระเบื้องขนาดใหญ่

ปูนกาวปูกระเบื้องขนาดใหญ่ กาวซีเมนต์อินทรี ไทล์ฟิกซ์ พลัสเฟล็กซ์ 45 เหมาะสำหรับสำหรับปูกระเบื้องขนาดใหญ่ กระเบื้องเซรามิค กระเบื้องพอร์ซเลน หินอ่อน หินแกรนิต ใช้สำหรับปูกระเบื้องพื้น กระเบื้องผนัง ใช้ได้ทั้งงานปูกระเบื้องพื้นและผนังภายในภายนอกปูกระเบื้องได้ทั้ง กระเบื้องดูดซึมน้ำสูง กระเบื้องดูดซึมน้ำปานกลาง และกระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ ปูกระเบื้องพื้นและผนัง ทั้งภายในและภายนอกอาคารปูกระเบื้องขนาดใหญ่สุดถึง 100×100 ซม.สำหรับภายในอาคารและเล็กกว่า 100×100 ซม.สำหรับภายนอกอาคารปูหินอ่อน หินแกรนิต หินธรรมชาติขนาดใหญ่สุดถึง 60×60 ซม.ทั้งภายในและภายนอกอาคารปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ

วิธีการผสมปูนด้วย ปูนกาวปูกระเบื้องขนาดใหญ่

ลักษณะการใช้งาน
• ปูกระเบื้องได้ทั้ง กระเบื้องดูดซึมน้ำสูง กระเบื้องดูดซึมน้ำปานกลาง และกระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ ปูกระเบื้องพื้นและผนัง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
• ปูกระเบื้องขนาดใหญ่สุดถึง 100×100 ซม.สำหรับภายในอาคารและเล็กกว่า 100×100 ซม.สำหรับภายนอกอาคาร
• ปูหินอ่อน หินแกรนิต หินธรรมชาติขนาดใหญ่สุดถึง 60×60 ซม.ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
• ปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ
คุณสมบัติ
ข้อมูลการใช้งาน
ระยะเวลาบ่มเคมี
0-3 นาที
อายุใช้งานหลังผสม (เก็บในที่ร่ม)
4 ชั่วโมง
หลังปาดกาวซีเมนต์มีระยะเวลาปูกระเบื้องได้ภายใน
20 นาที
เวลาในการปรับแต่งแนวกระเบื้อง ภายใน
20 นาที
ความหนาของกาวซีเมนต์
2-10 มิลลิเมตร
ก่อนยาแนวร่องกระเบื้อง ควรทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย
24 ชั่วโมง
ข้อมูลทางเทคนิค
กาวซีเมนต์ 20 กิโลกรัม (1 ถุง) ต่อน้ำ 5.1-5.3 ลิตร หรือ กาวซีเมนต์ 2.7-2.8 ส่วน ต่อน้ำ 1 ส่วน โดยปริมาตร กาวซีเมนต์ 1 ถุง ปูได้พื้นที่โดยเฉลี่ยประมาณ 5ตารางเมตร

 

ปูนกาวปูกระเบื้องขนาดใหญ่
ปูนกาวปูกระเบื้องขนาดใหญ่
Logo