ดำเนินกิจการในด้านจัดจำหน่ายสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่โครงสร้างฐานรากจนถึงวัสดุก่อสร้างทั่วไป

อินทรีมอร์ตาร์ 11 ปูนฉาบทั่วไป

Free!

ราคา/ถุง

ปูนฉาบทั่วไป…อินทรีมอร์ตาร์ 11 คือ ปูนสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบดคัดคุณภาพที่มีขนาดคละเหมาะสม และสารเคมีเพิ่มคุณสมบัติงานฉาบ ทำให้ปูนฉาบลื่น นุ่ม เบามือ มีการยึดเกาะผนังอิฐที่ดี ลดการแตกร้าว ได้ผนังที่เรียบเนียน

Free!

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

อินทรีมอร์ตาร์ 11 ปูนฉาบทั่วไป

ปูนฉาบทั่วไป ตราอินทรี มอร์ตาร์ 11 ปูนฉาบทั่วไปอินทรี คือ ปูนสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบดคัดคุณภาพที่มีขนาดคละเหมาะสม และสารเคมีเพิ่มคุณสมบัติงานฉาบ ทำให้ปูนฉาบลื่น นุ่ม เบามือ มีการยึดเกาะผนังอิฐที่ดี ลดการแตกร้าว ได้ผนังที่เรียบเนียน

วิธีการผสมปูนด้วย ปูนฉาบทั่วไป

ลักษณะการใช้งาน
ออกแบบเฉพาะสำหรับงานที่ก่อด้วยอิฐมอญและคอนกรีตบล็อก สามารถฉาบได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

 

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ มอก. 1776-2542 IM-11
1. ความอุ้มน้ำ
เปอร์เซ็นต์ ≥ 75 101
2. ระยะก่อตัวเริ่มต้น
นาที ≥ 60 234
3. การรับแรงอัดที่ 28 วัน
เมกะพาสคาล ≥ 2.5 4.9*
4. การยึดเกาะที่ 7 วัน
กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร 4.0
หมายเหตุ การยึดเกาะที่ 7 วัน ทดสอบกับอิฐมอญ ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการปูนซีเมนต์นครหลวง

 

ข้อมูลทางเทคนิค
ปูน 1 ถุง 50 กก. ต่อน้ำสะอาด 10-13 ลิตร ได้พื้นที่ 2.4-2.6 ตร.ม. ที่ความหนา 1 ซม.

 

    +           

 

อิฐมอญ

 

 

1. ผนังอิฐมอญ
2. ปูนฉาบทั่วไป อินทรีมอร์ตาร์ 11 หนา 1-1.5 เซนติเมตร

 

คอนกรีตบล็อก

 

 

1. ผนังคอนกรีตบล็อก
2. ปูนฉาบทั่วไป อินทรีมอร์ตาร์ 11 หนา 1-1.5 เซนติเมตร

Specification: อินทรีมอร์ตาร์ 11 ปูนฉาบทั่วไป

น้ำหนัก 50 kg
อินทรีมอร์ตาร์ 11 ปูนฉาบทั่วไป
อินทรีมอร์ตาร์ 11 ปูนฉาบทั่วไป
SAPSIAMMATERIAL.COM
Logo
Shopping cart