ดำเนินกิจการในด้านจัดจำหน่ายสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่โครงสร้างฐานรากจนถึงวัสดุก่อสร้างทั่วไป

อินทรีมอร์ตาร์ 12 ปูนฉาบละเอียด

Free!

ปูนฉาบละเอียด อินทรีมอร์ตาร์ 12 คือ ปูนสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบดคัดคุณภาพที่มีขนาดคละละเอียดพิเศษ และสารเคมี เพิ่มคุณสมบัติงานฉาบ ทำให้ปูนฉาบลื่น นุ่ม เบามือ มีการยึดเกาะผนังอิฐที่ดี ลดการแตกร้าวได้ผนังที่เรียบเนียน

Free!

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

อินทรีมอร์ตาร์ 12 ปูนฉาบละเอียด

ปูนฉาบละเอียด ตราอินทรี ปูนฉาบละเอียด อินทรีมอร์ตาร์ 12 คือ ปูนสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบดคัดคุณภาพที่มีขนาดคละละเอียดพิเศษ และสารเคมี เพิ่มคุณสมบัติงานฉาบ ทำให้ปูนฉาบลื่น นุ่ม เบามือ มีการยึดเกาะผนังอิฐที่ดี ลดการแตกร้าวได้ผนังที่เรียบเนียน

วิธีการผสมปูนด้วย ปูนฉาบละเอียด

ลักษณะการใช้งาน
ออกแบบเฉพาะสำหรับงานฉาบผนังที่ก่อด้วยอิฐมอญและคอนกรีตบล็อก สามารถฉาบได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารที่เน้นความเรียบเนียนเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ มอก. 1776-2542 IM-12
1. ความอุ้มน้ำ
เปอร์เซ็นต์ ≥ 75 102
2. ระยะก่อตัวเริ่มต้น
นาที ≥ 60 239
3. การรับแรงอัดที่ 28 วัน
เมกะพาสคาล ≥ 2.5 4.2*
4. การยึดเกาะที่ 7 วัน
กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร 2.3
หมายเหตุ การยึดเกาะที่ 7 วัน ทดสอบกับอิฐมอญ ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการปูนซีเมนต์นครหลวง

 

ข้อมูลทางเทคนิค
ปูน 1 ถุง 50 กก. ต่อน้ำสะอาด 11-14 ลิตร ได้พื้นที่ 2.5-2.8 ตร.ม. ที่ความหนา 1 ซม.

 

    +         =    

 

อิฐมอญ

 

 

1. ผนังคอนกรีตบล็อก
2. ปูนฉาบละเอียด อินทรีมอร์ตาร์ 12 หนา 1-1.5 เซนติเมตร

 

 

1. ผนังอิฐมอญ
2. ปูนฉาบทั่วไป อินทรีมอร์ตาร์ 11 หนา 1 เซนติเมตร
3. ปูนฉาบละเอียด อินทรีมอร์ตาร์ 12 หนา 1 เซนติเมตร

 

คอนกรีตบล็อก

 

 

1. ผนังคอนกรีตบล็อก
2. ปูนฉาบละเอียด อินทรีมอร์ตาร์ 12 หนา 1-1.5  เซนติเมตร

 

 

1. ผนังคอนกรีตบล็อก
2. ปูนฉาบทั่วไป อินทรีมอร์ตาร์ 11 หนา 1 เซนติเมตร
3. ปูนฉาบละเอียด อินทรีมอร์ตาร์ 12 หนา 1 เซนติเมตร

Specification: อินทรีมอร์ตาร์ 12 ปูนฉาบละเอียด

น้ำหนัก 50 kg
อินทรีมอร์ตาร์ 12 ปูนฉาบละเอียด
อินทรีมอร์ตาร์ 12 ปูนฉาบละเอียด
SAPSIAMMATERIAL.COM
Logo
Shopping cart