เหล็กเฮชบีม / H-Beam (บาท/เส้น)

0.00฿

เหล็กเฮชบีม (H – BEAM) เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน เหมาะสำหรับงานโครงสร้างชนิดต่างๆ เช่น โรงงาน อาคารสูง สนามกีฬา เสาส่งไฟฟ้า ตลอดจนบ้านพักอาศัย คาน เสาและโครงหลังคา  เสาส่งไฟฟ้า

0.00฿

ล้างค่า
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

เหล็กเฮชบีม / H-Beam (บาท/เส้น)

เหล็กเฮชบีม / H-Beam (บาท/เส้น) เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน เหมาะสำหรับงานโครงสร้างชนิดต่างๆ เช่น โรงงาน อาคารสูง สนามกีฬา เสาส่งไฟฟ้า ตลอดจนบ้านพักอาศัย คาน เสาและโครงหลังคา  เสาส่งไฟฟ้า

ลักษณะของเหล็ก จะคล้ายรูปตัว H มีขนาด ด้านกว้างและด้านยาวเท่ากัน

เกรดเหล็ก SS400 ความยาวปกติ 6 M. / 9 M. / 12 M.


เงื่อนไข : 

1. ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากต้องทำการเช็คราคาและสต๊อกก่อนสั่งซื้อ

2. ราคาที่เสนอเป็นราคาพิเศษ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

3. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าขนส่ง กรณีรับสินค้าเอง –> รับที่คลังสินค้า อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา *

Specification: เหล็กเฮชบีม / H-Beam (บาท/เส้น)

Size HB 100 x 100 x 6 x 8 x 12m., HB 100 x 100 x 6 x 8 x 12m. SM520, HB 100 x 100 x 6 x 8 x 12m. SS400, HB 100 x 100 x 6 x 8 x 6m. SM520, HB 100 x 100 x 6 x 8 x 6m. SS400, HB 100 x 100 x 6 x 8 x 9m. SS400, HB 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12m., HB 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12m. SM520, HB 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12m. SS400, HB 125 x 125 x 6.5 x 9 x 6m. SM520, HB 125 x 125 x 6.5 x 9 x 6m. SS400, HB 125 x 125 x 6.5 x 9 x 9m. SM520, HB 125 x 125 x 6.5 x 9 x 9m. SS400, HB 150 x 150 x 7 x 10 x 12m., HB 150 x 150 x 7 x 10 x 12m. SS400, HB 150 x 150 x 7 x 10 x 6m. SM520, HB 150 x 150 x 7 x 10 x 6m. SS400, HB 150 x 150 x 7 x 10 x 9m. SM520, HB 150 x 150 x 7 x 10 x 9m. SS400, HB 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12m. SM520, HB 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12m. SS400, HB 175 x 175 x 7.5 x 11 x 6m. SM520, HB 175 x 175 x 7.5 x 11 x 6 m. SS400, HB 175 x 175 x 7.5 x 11 x 9m. SM520, HB 175 x 175 x 7.5 x 11 x 9m. SS400, HB 200 x 200 x 8 x 12 x 12m. SM520, HB 200 x 200 x 8 x 12 x 12m. SS400, HB 200 x 200 x 8 x 12 x 6m. SM520, HB 200 x 200 x 8 x 12 x 6m. SS400, HB 200 x 200 x 8 x 12 x 9m. SM520, HB 200 x 200 x 8 x 12 x 9m. SS400, HB 250 x 250 x 9 x 14 x 12m. SM520, HB 250 x 250 x 9 x 14 x 12m. SS400, HB 250 x 250 x 9 x 14 x 6m. SM520, HB 250 x 250 x 9 x 14 x 6m. SS400, HB 250 x 250 x 9 x 14 x 9m. SM520, HB 250 x 250 x 9 x 14 x 9m. SS400, HB 300 x 300 x 10 x 15 x 12m., HB 300 x 300 x 10 x 15 x 12m. SM520, HB 300 x 300 x 10 x 15 x 12m. SS400, HB 300 x 300 x 10 x 15 x 6m. SM520, HB 300 x 300 x 10 x 15 x 6m. SS400, HB 300 x 300 x 10 x 15 x 9m. SM520, HB 300 x 300 x 10 x 15 x 9m. SS400, HB 350 x 350 x 12 x 19 x 12m. SM520, HB 350 x 350 x 12 x 19 x 12m. SS400, HB 350 x 350 x 12 x 19 x 6m., HB 350 x 350 x 12 x 19 x 6m. SM520, HB 350 x 350 x 12 x 19 x 6m. SS400, HB 400 x 400 x 13 x 21 x 12m. SM520, HB 400 x 400 x 13 x 21 x 12m. SS400, HB 400 x 400 x 13 x 21 x 6m. SM520, HB 400 x 400 x 13 x 21 x 9m. SM520, HB 400 x 400 x 13 x 21 x 9m. SS400
เหล็กเฮชบีม / H-Beam (บาท/เส้น)
เหล็กเฮชบีม / H-Beam (บาท/เส้น)
Logo