เหล็กไวด์แฟรงด์ / Wide Flange (บาท/เส้น)

0.00฿

เหล็กไวด์แฟรงด์ (Wide Flange) เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน เหมาะสำหรับงานโครงสร้างชนิดต่างๆ เช่นโรงงาน อาคารสูง  เสาและโครงหลังคา เสาส่งไฟฟ้า

0.00฿

ล้างค่า
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

เหล็กไวด์แฟรงด์ (Wide Flange) เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน เหมาะสำหรับงานโครงสร้างชนิดต่างๆ เช่นโรงงาน อาคารสูง  เสาและโครงหลังคา เสาส่งไฟฟ้า

ลักษณะของเหล็กจะคล้ายรูปตัว I มีขนาด ด้านกว้าง&ด้านยาว ไม่เท่ากัน แกนกลางจะทำมุมเป็นฉาก 90 องศา

เกรดเหล็ก SS 400 ความยาวปกติ 6M. / 9M. / 12M.


เงื่อนไข : 

1. ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากต้องทำการเช็คราคาและสต๊อกก่อนสั่งซื้อ

2. ราคาที่เสนอเป็นราคาพิเศษ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

3. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าขนส่ง กรณีรับสินค้าเอง –> รับที่คลังสินค้า อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา *[

Specification: เหล็กไวด์แฟรงด์ / Wide Flange (บาท/เส้น)

Size WF 100 x 50 x 5 x 7 x 6m. SS400, WF 100 x 50 x 5 x 7 x 9m., WF 148 x 100 x 6 x 9 x 12m., WF 148 x 100 x 6 x 9 x 12m. SM520, WF 148 x 100 x 6 x 9 x 6m. SM520, WF 148 x 100 x 6 x 9 x 6m. SS400, WF 150 x 75 x 5 x 7 x 12m. SS400, WF 150 x 75 x 5 x 7 x 6m. SM520, WF 150 x 75 x 5 x 7 x 6m. SS400, WF 150 x 75 x 5 x 7 x 9m. SM520, WF 150 x 75 x 5 x 7 x 9m. SS400, WF 194 x 150 x 6 x 9 x 12m., WF 194 x 150 x 6 x 9 x 12m. SM520, WF 194 x 150 x 6 x 9 x 12m. SS400, WF 194 x 150 x 6 x 9 x 6m. SM520, WF 194 x 150 x 6 x 9 x 6m. SS400, WF 194 x 150 x 6 x 9 x 9m., WF 194 x 150 x 6 x 9 x 9m. SM520, WF 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m., WF 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m. SM520, WF 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m. SS400, WF 200 x 100 x 5.5 x 8 x 6m., WF 200 x 100 x 5.5 x 8 x 6m. SM520, WF 200 x 100 x 5.5 x 8 x 6m. SS400, WF 200 x 100 x 5.5 x 8 x 9m. SS400, WF 244 x 175 x 7 x 11 x 12m. SS400, WF 244 x 175 x 7 x 11 x 6m. SM520, WF 244 x 175 x 7 x 11 x 6m. SS400, WF 244 x 175 x 7 x 11 x 9m. SS400, WF 250 x 125 x 6 x 9 x 12m. SM520, WF 250 x 125 x 6 x 9 x 12m. SS400, WF 250 x 125 x 6 x 9 x 6m. SM520, WF 250 x 125 x 6 x 9 x 6m. SS400, WF 250 x 125 x 6 x 9 x 9m. SM520, WF 250 x 125 x 6 x 9 x 9m. SS400, WF 294 x 200 x 8 x 12 x 12m. SM520, WF 294 x 200 x 8 x 12 x 12m. SS400, WF 294 x 200 x 8 x 12 x 6m. SM520, WF 294 x 200 x 8 x 12 x 9m. SM520, WF 294 x 200 x 8 x 12 x 9m. SS400, WF 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m. SM520, WF 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m. SS400, WF 300 x 150 x 6.5 x 9 x 6m. SM520, WF 300 x 150 x 6.5 x 9 x 6m. SS400, WF 300 x 150 x 6.5 x 9 x 9m., WF 300 x 150 x 6.5 x 9 x 9m. SM520, WF 300 x 150 x 6.5 x 9 x 9m. SS400, WF 340 x 250 x 9 x 14 x 12m. SS400, WF 340 x 250 x 9 x 14 x 6m., WF 340 x 250 x 9 x 14 x 6m., WF 340 x 250 x 9 x 14 x 6m. SS400, WF 340 x 250 x 9 x 14 x 9m. SM520, WF 350 x 175 x 7 x 11 x 12m. SS400, WF 350 x 175 x 7 x 11 x 6m. SM250, WF 350 x 175 x 7 x 11 x 6m. SS400, WF 350 x 175 x 7 x 11 x 9m. SM520, WF 350 x 175 x 7 x 11 x 9m. SS400, WF 390 x 300 x 10 x 16 x 12m., WF 390 x 300 x 10 x 16 x 12m. SM520, WF 390 x 300 x 10 x 16 x 12m. SS400, WF 390 x 300 x 10 x 16 x 6m. SM520, WF 390 x 300 x 10 x 16 x 6m. SS400, WF 390 x 300 x 10 x 16 x 9m. SM520, WF 400 x 200 x 8 x 13 x 12m. SM520, WF 400 x 200 x 8 x 13 x 12m. SS400, WF 400 x 200 x 8 x 13 x 6m., WF 400 x 200 x 8 x 13 x 6m. SM520, WF 400 x 200 x 8 x 13 x 6m. SS400, WF 400 x 200 x 8 x 13 x 9m. SM520, WF 440 x 300 x 11 x 18 x 12m., WF 440 x 300 x 11 x 18 x 6m. SS400, WF 440 x 300 x 11 x 18 x 9m. SS400, WF 450 x 200 x 9 x 14 x 12m. SM520, WF 450 x 200 x 9 x 14 x 12m. SS400, WF 450 x 200 x 9 x 14 x 6m. SM520, WF 450 x 200 x 9 x 14 x 6m. SS400, WF 450 x 200 x 9 x 14 x 9m. SM520, WF 450 x 200 x 9 x 14 x 9m. SS400, WF 450 x 200 x 9 x 14 x 9m. SS400, WF 488 x 300 x 11 x 18 x 12m. SM520, WF 488 x 300 x 11 x 18 x 12m. SS400, WF 488 x 300 x 11 x 18 x 6m. SM520, WF 488 x 300 x 11 x 18 x 6m. SS400, WF 488 x 300 x 11 x 18 x 9m., WF 488 x 300 x 11 x 18 x 9m. SS400, WF 500 x 200 x 10 x 16 x 12m., WF 500 x 200 x 10 x 16 x 12m. SM520, WF 500 x 200 x 10 x 16 x 6m. SM520, WF 500 x 200 x 10 x 16 x 6m. SS400, WF 500 x 200 x 10 x 16 x 9m. SM520, WF 500 x 200 x 10 x 16 x 9m. SS400, WF 588 x 300 x 12 x 20 x 12m. SS400, WF 588 x 300 x 12 x 20 x 6m. SM400, WF 588 x 300 x 12 x 20 x 6m. SM520, WF 588 x 300 x 12 x 20 x 6m. SS400, WF 588 x 300 x 12 x 20 x 9m., WF 588 x 300 x 12 x 20 x 9m. SS400, WF 594 x 302 x 14 x 23 x 6m. SS400, WF 600 x 200 x 11 x 17 x 12m. SM520, WF 600 x 200 x 11 x 17 x 12m. SS400, WF 600 x 200 x 11 x 17 x 6m. SS400, WF 600 x 200 x 11 x 17 x 9m. SM520, WF 700 x 300 x 13 x 24 x 12m. SM400, WF 700 x 300 x 13 x 24 x 12m. SM520, WF 700 x 300 x 13 x 24 x 6m., WF 700 x 300 x 13 x 24 x 6m. SM520, WF 700 x 300 x 13 x 24 x 6m. SS400, WF 700 x 300 x 13 x 24 x 9m. SS400, WF 800 x 300 x 14 x 26 x 12m. SM520, WF 800 x 300 x 14 x 26 x 12m. SS400, WF 800 x 300 x 14 x 26 x 6m. SM520, WF 800 x 300 x 14 x 26 x 6m. SS400, WF 900 x 300 x 16 x 28 x 12m. SS400, WF 900 x 300 x 16 x 28 x 6m., WF 900 x 300 x 16 x 28 x 6m. SS400, WF 900 x 300 x 16 x 28 x 9m. SM520, WF 900 x 300 x 16 x 28 x 9m. SS400
เหล็กไวด์แฟรงด์ / Wide Flange (บาท/เส้น)
เหล็กไวด์แฟรงด์ / Wide Flange (บาท/เส้น)
Logo