ดำเนินกิจการในด้านจัดจำหน่ายสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่โครงสร้างฐานรากจนถึงวัสดุก่อสร้างทั่วไป

อินทรีมอร์ตาร์ 52 คอนกรีตแห้ง 240 KSC

Free!

เหมาะสำหรับงานคอนกรีตขนาดเล็ก เททับหลัง เสาเอ็นพื้นปรับระดับและลานจอดรถ ที่ต้องการกำลังอัด 240 Ksc ทรงลูกบาศก์

สำหรับงานคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัด240 Ksc ทรงลูกบาศก์สำหรับเททับหลัง เสาเอ็น พื้นลานจอดรถ

Free!

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

อินทรีมอร์ตาร์ 52 คอนกรีตแห้ง 240 KSC

คอนกรีตแห้ง 240 Ksc ตราอินทรี เหมาะสำหรับงานคอนกรีตขนาดเล็ก เททับหลัง เสาเอ็นพื้นปรับระดับและลานจอดรถ ที่ต้องการกำลังอัด 240 KSC ทรงลูกบาศก์ สำหรับงานคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัด240 KSCทรงลูกบาศก์สำหรับเททับหลัง เสาเอ็น พื้นลานจอดรถ

วิธีการผสมปูนด้วย คอนกรีตแห้ง 240 KSC

ลักษณะการใช้งาน
เหมาะสำหรับงานคอนกรีตขนาดเล็ก เททับหลัง เสาเอ็นพื้นปรับระดับและลานจอดรถ ที่ต้องการกำลังอัด 240 KSC ทรงลูกบาศก์

คุณสมบัติ</strong

คุณสมบัติ ผลการทดลอง
ในห้องปฏิบัติการ
1. ค่ากำลังอัดทรงกระบอกที่อายุ 28 วัน
กก. ต่อ ตร.ซม. 210
2. ค่ากำลังอัดทรงลูกบาศก์ที่อายุ 28 วัน
กก. ต่อ ตร.ซม. 240
3. ระยะเวลาการก่อตัวโดยประมาณ
• Stiffening time (ชั่วโมง)
• Initial Setting time (ชั่วโมง)
• Final Setting time (ชั่วโมง)
1-2
2-3
3-4

Specification: อินทรีมอร์ตาร์ 52 คอนกรีตแห้ง 240 KSC

น้ำหนัก 50 kg
อินทรีมอร์ตาร์ 52 คอนกรีตแห้ง 240 KSC
อินทรีมอร์ตาร์ 52 คอนกรีตแห้ง 240 KSC
SAPSIAMMATERIAL.COM
Logo
Shopping cart