ดำเนินกิจการในด้านจัดจำหน่ายสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่โครงสร้างฐานรากจนถึงวัสดุก่อสร้างทั่วไป

0.00 ฿

ล้างค่า
  • pumping (ปั้ม)
  • waterproof (กันซึม)
  • waterproof pump (ปั้ม+กันซึม)
  • marine (งานชายฝั่งทะเล)
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

คิวมิกซ์คอนกรีต

คิวมิกซ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คิวมิกซ์คอนกรีตสำเร็จรูป เป็นคอนกรีตที่ผลิตและควบคุมคุณภาพสูงด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย
สำหรับคอนกรีตปกติทางบริษัทสามารถผลิตคอนกรีตที่มีกำลังอัดตามมาตรฐานของ ประเทศไทยซึ่งอยู่ในช่วง 200-500 ksc
สำหรับตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์ และ 150-450 ksc สำหรับคอนกรีตรูปทรงกระบอกนอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังพัฒนาคอนกรีตชนิดพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการที่มากกว่า

การใช้งานคอนกรีตผสมเสร็จอย่างถูกวิธี

  • หลีกเลี่ยงการผสมน้ำเพิ่มที่หน้างาน เพราะจะทำให้ส่วนผสมคอนกรีตเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลให้คอนกรีตเกิดการแยกตัว ขณะเทคอนกรีต เกิดปัญหาคอนกรีตเป็นฝุ่นที่ผิวหน้า เกิดปัญหาค่ากำลังอัดต่ำกว่าค่าการรับรอง
  • ในระหว่างการเทคอนกรีต ควรมีการลำเลียงคอนกรีตอย่างเหมาะสม ไม่ปล่อยคอนกรีตจากที่สูง เพื่อป้องกันการแยกตัวของคอนกรีต รวมทั้งการทำคอนกรีตให้แน่น อย่างเหมาะสม เพื่อให้คอนกรีตเข้าแบบหล่อได้อย่างสมบูรณ์ เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่เกิดรูพรุนเมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้ว
  • หลังจากที่คอนกรีตแข็งตัวแล้ว ควรมีการบ่มคอนกรีตที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำของคอนกรีต ส่งผลให้ ลดปัญหาในเรื่องของการแตกร้าวของคอนกรีตเนื่องจากการหดตัว และทำให้การพัฒนากำลังอัดคอนกรีตเกิดได้อย่างสมบูรณ์

Specification: คิวมิกซ์คอนกรีต

ชนิดคอนกรีต

Lean, 180 KSC (cube) / 140 KSC (cylinder) Slump 7.5+2.5, 210 KSC (cube) / 180 KSC (cylinder) Slump 7.5+2.5, 240 KSC (cube) / 210 KSC (cylinder) Slump 7.5+2.5, 280 KSC (cube) / 240 KSC (cylinder) Slump 7.5+2.5, 300 KSC (cube) / 250 KSC (cylinder) Slump 7.5+2.5, 320 KSC (cube) / 280 KSC (cylinder) Slump 7.5+2.5, 350 KSC (cube) / 300 KSC (cylinder) Slump 7.5+2.5, 380 KSC (cube) / 320 KSC (cylinder) Slump 7.5+2.5, 400 KSC (cube) / 350 KSC (cylinder) Slump 7.5+2.5, 420 KSC (cube) / 380 KSC (cylinder) Slump 7.5+2.5, 450 KSC (cube) / 400 KSC (cylinder) Slump 7.5+2.5, 180 KSC (cube) / 140 KSC (cylinder) Slump 12.5+2.5, 210 KSC (cube) / 180 KSC (cylinder) Slump 12.5+2.5, 240 KSC (cube) / 210 KSC (cylinder) Slump 12.5+2.5, 280 KSC (cube) / 240 KSC (cylinder) Slump 12.5+2.5, 320 KSC (cube) / 280 KSC (cylinder) Slump 12.5+2.5

SAPSIAMMATERIAL.COM
Logo
Shopping cart