ดำเนินกิจการในด้านจัดจำหน่ายสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่โครงสร้างฐานรากจนถึงวัสดุก่อสร้างทั่วไป

ปูนก่ออิฐมวลเบา

Free!

ปูนก่ออิฐมวลเบา อินทรีมอร์ตาร์ 23 คือปูนสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบดคัดคุณภาพที่มีขนาดคละเหมาะสม และสารเคมีเพิ่มสมบัติโดยเฉพาะ คุณสมบัติความอุ้มน้ำและการยึดเกาะอิฐมวลเบาที่ดี มีระยะแห้งตัวพอเหมาะ จัดแนวก่อได้ง่ายได้ผนังที่แข็งแรงทนทาน

Free!

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

ปูนก่ออิฐมวลเบา

ปูนก่ออิฐมวลเบา อินทรีมอร์ตาร์ 23 คือปูนสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบดคัดคุณภาพที่มีขนาดคละเหมาะสม และสารเคมีเพิ่มสมบัติโดยเฉพาะ คุณสมบัติความอุ้มน้ำและการยึดเกาะอิฐมวลเบาที่ดี มีระยะแห้งตัวพอเหมาะ จัดแนวก่อได้ง่ายได้ผนังที่แข็งแรงทนทาน

 
วิธีการผสมปูนด้วย ปูนก่ออิฐมวลเบา

 
ลักษณะการใช้งาน

ออกแบบเฉพาะสำหรับงานก่อผนังที่ก่อด้วยอิฐมวลเบา สามารถใช้ก่อได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

 

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ มาตรฐานการทดสอบภายใน IM-23
1. ความอุ้มน้ำ
เปอร์เซ็นต์ ≥ 85 101
2. การรับแรงอัดที่ 28 วัน
เมกะพาสคาล ≥ 5 13.5*
3. แรงยึดเกาะที่ 7 วัน
กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ≥ 2 5.5
หมายเหตุ การยึดเกาะที่ 7 วัน ทดสอบกับอิฐมวลเบา ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการปูนซีเมนต์นครหลวง

 

ข้อมูลทางเทคนิค
ปูน 1 ถุง 50 กก. ต่อน้ำสะอาด 14-15 ลิตร ได้พื้นที่ก่ออิฐมวลเบา 38-40 ตร.ม. ที่ความหนา 3 มม.

 

  +     =  

 

อินทรีซุปเปอร์บล๊อก

 

1. อิฐมวลเบา
2. ปูนก่ออิฐมวลเบา อินทรีมอร์ตาร์ 23 หนา 2-3 มิลลิเมตร

Specification: ปูนก่ออิฐมวลเบา

น้ำหนัก 50 kg
SAPSIAMMATERIAL.COM
Logo
Shopping cart