ดำเนินกิจการในด้านจัดจำหน่ายสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่โครงสร้างฐานรากจนถึงวัสดุก่อสร้างทั่วไป

ปูนอินทรีดำ

Free!

อินทรีดำ…ด้วยกระบวนการผลิตที่ออกแบบ ปูนเม็ดโดยเฉพาะทำให้ปูนเม็ดที่ใช้ผลิตปูนอินทรีดำ มีองค์ประกอบเคมีที่ช่วยเสริมให้มีความแข็งแรงได้สูง และมีการพัฒนากำลังอัดที่สูงได้อย่างรวดเร็วเหมาะสำหรับ คอนกรีตอัดแรง

สำหรับงานโครงสร้าง
• มีความแข็งแรงทนทานยิ่งขึ้น มั่นใจยิ่งขึ้น
• สามารติดลวดได้รวดเร็วกว่า
• ได้ปริมาณชิ้นงานมากขึ้น
• เพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนแรงงาน

Free!

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

ปูนอินทรีดำ

ปูนอินทรีดำ ด้วยกระบวนการผลิตที่ออกแบบ ปูนเม็ดโดยเฉพาะทำให้ปูนเม็ดที่ใช้ผลิตปูนอินทรีดำ มีองค์ประกอบเคมีที่ช่วยเสริมให้มีความแข็งแรงได้สูง และมีการพัฒนากำลังอัดที่สูงได้อย่างรวดเร็วเหมาะสำหรับ คอนกรีตอัดแรง

สำหรับงานโครงสร้าง
• มีความแข็งแรงทนทานยิ่งขึ้น มั่นใจยิ่งขึ้น
• สามารติดลวดได้รวดเร็วกว่า
• ได้ปริมาณชิ้นงานมากขึ้น
• เพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนแรงงาน

วิธีการผสมปูนด้วย อินทรีดำ

คุณสมบัติ
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 อินทรีดำ ผลิตภัณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน มอก.15 เล่ม 1-2555 และมาตรฐานอเมริกา ASTM C150 ประเภท 3 เหมาะสำหรับงานผลิตคอนกรีตอัดแรงทุกชนิด อาทิ เสาเข็ม คาน แผ่นพื้น คอนกรีตอัดแรง ที่ต้องการกำลังอัดสูงในระยะแรก สามารถถอดแบบได้รวดเร็ว รวมถึงงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ สะพาน ถนน และงานก่อสร้างใต้น้ำ ที่ต้องการกำลังอัดสูงในเวลาจำกัด

 

 

ข้อแนะนำ
ทราย หิน และน้ำที่ใช้ผสมต้องสะอาด
เมื่อผสมกับน้ำแล้วควรใช้ให้หมดภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง

ขั้นตอนการทำงาน
ผสมปูนอินทรีดำกับทรายหยาบ, หิน และน้ำสะอาดตามสัดส่วน ที่ออกแบบโดยวิศวกรหรือช่างผู้ชำนาญงาน
บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงยินดีให้การบริการทางเทคนิค

ขนาดบรรจุ
ปูนผง

ข้อมูลทางเทคนิค

เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางกายภาพ มอก. 15-2555 อินทรีดำ
1. การขยายตัว (Autoclave Expansion)
ร้อยละสูงสุด 0.8 0.002
2. ระยะเวลาการก‹่อตัว (Vicat Method)
ระยะเวลาก่อตัวเริ่มต้น (นาที) 45 64
ระยะเวลาก่อตัวสุดท้าย (นาที) 375 153
3. กำลังอัดของมอร์ตาร์
1 วัน (MPa) > 12 22
3 วัน (MPa) > 24 33
28 วัน (MPa) 47

Specification: ปูนอินทรีดำ

น้ำหนัก 50 kg
SAPSIAMMATERIAL.COM
Logo
Shopping cart